//////

Finansowe porady

Ciekawe szkolenia biznesowe Poznań

Firmy potrzebują szkoleń. Są szkolenia językowe, zawodowe, twarde, miękkie. Są także szkolenia biznesowe Poznań. W stolicy Wielkopolski szkoleń organizuje się sporo. Dla pracowników, uczniów, seniorów oraz menedżerów. Niewątpliwie szkolenia biznesowe adresowane są do kadry menedżerskiej. Ich jakość jest wysoka, a niejedna osoba chce się nimi zajmować na co dzień. Nie ma powodu, aby nie delegować dyrektorów oraz kierowników do udziału w szkoleniach. Jednak nie każdą firmę na to stać. Firmy zamożne, większe, częściej delegują ludzi na takie szkolenia. Firmy skromniejsze ograniczają takie delegowanie. Na pewno warto o tym pamiętać, bo szkolenia biznesowe są nieodzowne, mają sens oraz dają wiedzę, wyposażają menedżerów w narzędzia właściwej formy, Czy bez szkoleń biznesowych można funkcjonować? Na pewno tak. Wiele osób poszukuje możliwości rozwoju, swojego miejsca na ziemi. Biznes na pewno jest dobrym sposobem zarabiania pieniędzy, dlatego warto spędzić czas w firmie, która inwestuje w każdego pracownika, nie tylko w menedżera. 

Rozrost umów śmieciowych

Marzeniem wielu osób jest praca na tzw. etacie, czyli w ramach umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Tymczasem część z nich, aby tylko osiągać jakiekolwiek dochody, decyduje się na pracę na czarno, bez podpisania jakiejkolwiek umowy. Inni, wśród których jest wiele osób młodych, wprawdzie posiada umowę o pracę, ale są to umowy zlecenia lub o dzieło, czyli tzw. umowy śmieciowe. Oczywiście w wielu zawodach takie umowy są standardem, a i sami zainteresowani cieszą się, że mogą coś zarobić. Niepokojące jest jednak także zjawisko, iż w wielu przedsiębiorstwach stawia się przed pracownikami ultimatum – albo przejście na umowę zlecenia, albo zwolnienia. Przy tym trzeba zauważyć, że charakter oraz miejsce wykonywania pracy pozostaje to samo. Umowa zlecenia oraz o dzieło są korzystne dla pracodawców, gdyż unikają oni kosztów i kłopotów związanych z chorobą pracownika, uzyskaniem urlopu, składkami emerytalnymi. Pracujący na podstawie takiej umowy w istocie nie mają żadnych praw, jedynie same obowiązki.

Faktyczna wysokość wynagrodzenia

Jedną z ulubionych statystyk, przywoływanych przez dziennikarzy dla zilustrowania wzrostu zamożności Polaków, jest wysokość średniej płacy. Oczywiście, jak każda średnia, jest to wielkość statystyczna, a więc muszą się znaleźć zarówno osoby, które zarabiają dużo powyżej średniej, jak i dużo poniżej jej. Jednak w tym wypadku, oprócz zróżnicowania zarobków różnych grup zawodowych, dużą rolę odgrywa także miejsce zamieszkania. Otóż, z pewnością większość osób, które zarabiają w okolicach średniej płacy lub nawet więcej od niej, mieszka w dużych miastach, a szczególnie w Warszawie. Inaczej natomiast wygląda sprawa na tzw. prowincji, czyli na wsiach i w niewielkich miasteczkach, położonych daleko od aglomeracji. Tutaj wiele osób może się cieszyć, że osiąga zarobki w wysokości najniższej pensji lub nawet powyżej niej, o ile posiadają umowę o pracę. Spora część osób pracuje bowiem na czarno lub w ramach tzw. umów śmieciowych, gdzie zarobki mogą być znacznie niższe, niż nawet najniższa ustawowa pensja.

Tworzenie miejsc pracy

Miejsca pracy można tworzyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest ożywienie gospodarki wskutek określonych decyzji rządu i finansistów, które spowodują zwiększenie inwestycji przez przedsiębiorstwa oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Inny sposób, bardziej bezpośredni, wiąże się z pozyskiwaniem nowych inwestorów, w szczególności wielkich koncernów. Jednak wydaje się, że sporo miejsc pracy można by uzyskiwać niemal automatycznie, po prostu dzięki przestrzeganiu kodeksu pracy. Gdyby w większości przedsiębiorstw faktycznym standardem byłaby praca ośmiogodzinna, a dłuższa jedynie wyjątkowo, a nie zaś dziesięciogodzinna, co dziś jest powszechne, często w ten sposób można by było uzyskiwać co najmniej po kilka nowych miejsc pracy. Oczywiście, można by argumentować, że firma przestrzegająca tych reguł, w istocie poniesie takie koszty, że przegra w walce konkurencyjnej. Tak zapewne by się stało, ale można sobie wyobrazić sytuację, że wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzają taką regułę i ją przestrzegają.

Czyszczenie statystyk bezrobocia

Istnieją różne sposoby walki z bezrobociem, które należy ocenić jako bardziej lub mniej skuteczne. Większość z nich opiera się przede wszystkim na tym, aby pomóc bezrobotnym, zwłaszcza długotrwale, w znalezieniu pracy. Jednak istnieje sposób na ograniczenie bezrobocia, który można uznać za paradoksalny. Mianowicie wiąże się on ze czyszczeniem statystyk osób bezrobotnych. Znaczna bowiem część, a być może nawet większość osób bezrobotnych, stanowią osoby pracujące na czarno, które rejestrują się w urzędach pracy tylko po to, aby otrzymać darmowe ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, gdyby urzędy pracy potrafiły wychwycić takie osoby i wykreślić je ze swoich statystyk, rejestrowane bezrobocie mogłoby spaść dość znacząco. Inną, równie skuteczną metodą mogłoby być pozbawienie bezrobotnych prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie dochodziłoby wtedy zapewne do sytuacji, iż w gminach z 30% stopy bezrobocia, w istocie w urzędach pracy niemal nie pojawiają się osoby poszukujące pracy i chcące ją oficjalnie zdobyć.

Dążenie do zwiększenia popytu

Niewątpliwie recept na przezwyciężenie kryzysu można znaleźć dość dużo. Nie wszystkie jednak wydają się być realne, jak choćby postulat znaczącego wzrostu wydajności pracy. Tym niemniej, większość ekonomistów, a co ważniejsze, także decydentów w sprawach gospodarczych, zgadza się z tym, że stosunkowo najlepszym sposobem na przezwyciężenie skutków kryzysu, jest ożywienie gospodarki. Czym jest owo ożywienie? Przede wszystkim trzeba tutaj zauważyć, iż w warunkach gospodarki rynkowej, aby móc nie tylko produkować towary, ale i je sprzedawać, trzeba znaleźć na nie kupców. To zaś, w warunkach standardowej silnej konkurencji wśród producentów, jest w praktyce tylko możliwe poprzez zwiększenie popytu. Tak więc, decydenci dążą do tego, aby w gospodarce występował możliwie zwiększony popyt na towary i usługi, co w perspektywie powinno doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu dochodów ludności, a więc dalszego zwiększenia popytu. Oczywiście ten proces może napotykać w praktyce na trudności i nie być łatwy do przeprowadzenia, ale z reguły jest konieczny.

Kryzys jest wszechobecny

Każda osoba, która czyta codzienną prasę, a także przegląda serwisy internetowe, prędzej czy później natknie się na informację o kryzysie gospodarczym. Tego typu hiobowe wieści, obecne są nie tylko w tzw. poważnych, opiniotwórczych dziennikach i tygodnikach, ale nawet w prasie powszechnie uznawanej za brukową. Tym samym nie sposób uniknąć uczucia, że znajdujemy się na swego rodzaju równi pochyłej, która dotyka naszą gospodarkę. Wydawać by się przy tym mogło, że od wieści o kryzysie mogą uciec osoby nie interesujące się tym, co się aktualnie dzieje w Polsce i na świecie, żyjące we własnych marzeniach i aspiracjach. Niestety, na taki komfort mogą pozwolić sobie tylko osoby naprawdę zamożne, gdyż już nawet tych średnio sytuowanych dotykają różne konsekwencje kryzysu. Jedną z nich, może nawet najważniejszą, jest upadek wielu przedsiębiorstw i związane z tym zmniejszanie się ilości dostępnych miejsc pracy. Niewątpliwie zaś utrata pracy powoduje dalsze przykre konsekwencje, związane ze zmniejszaniem się dochodów.

Rozwiązania najlepsze dla Ciebie

Poszukujesz nowych możliwości rozwoju dla siebie. Szukasz rozwiązań, które są nie tylko interesujące, ale pozwolą Ci także na poszerzenie swojej wiedzy, na zdobycie nowych umiejętności. Szukasz rozwiązań, dzięki którym prowadzenie firmy stanie się dla Ciebie mniej stresowe, a wszystkie sprawy związane z finansami, prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz podatkami nie będą tak bardzo skomplikowane, tylko staną się bardzo jasne i zrozumiałe. Myślisz o tym, aby rozpocząć studia ekonomiczne, bądź też wybrać kierunek związany z zarządzaniem. Zastanawiasz się jednak, czy takie rozwiązanie jest dla Ciebie tym najlepszym, czy warto inwestować po raz kolejny swój czas w zdobywanie wiedzy na studiach, czy też lepszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w kursy oraz szkolenia, na których także możesz poszerzyć swoją wiedzę. Wybór nie jest prosty, tym bardziej, że masz ograniczony czas, ponieważ Twoja firma wymaga bardzo dużo uwagi, a Ty jako jej właściciele każdego dnia podejmujesz bardzo ważne decyzje, od których zależy Twoja przyszłość.

Przyswojenie sobie języka ekonomicznego

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu ekonomii nie musi oznaczać wielu godzin spędzonych nad książkami. Wystarczy każdego dnia poznawać znaczenie kolejnych słów, a potem poszukiwać przykładów z życia codziennego, które dokładnie opisują to właśnie pojęcie. Dzięki temu nie tylko zdecydowanie łatwiej będzie można zapamiętać poszczególne słowa, ale także, posługiwanie się nimi sprawi nam mniej problemów. Kiedy już osoba przyswoi sobie język ekonomiczny, zacznie nie tylko lepiej zarządzać swoim domowym budżetem, ale także będzie potrafiła podejmować trafne decyzje finansowe. Dzięki temu zdecydowanie się na kolejne zmiany w życiu, zainteresowanie się rynkiem finansów, oraz zrozumienie poszczególnych analiz finansowych stanie się tak proste, jak nigdy wcześniej. Posiadając taką wiedzę, oraz nie bojąc się kolejnych wyzwań, poruszanie się w świecie finansów lub też ekonomi zaczyna sprawiać przyjemność, a jednocześnie pozwala na uniknięcie wielu błędnych decyzji. Jest to, więc bardzo ważny argument przemawiający za tym, aby poznawać język ekonomiczny.